Phương Thức Vận Chuyển

Quy trình mua bán hàng hóa tại website chúng tôi được thực hiện trực tiếp giữa cửa hàng bán lẻ và người mua hàng. Website của chúng tôi không cung cấp sản phẩm, không tồn kho sản phẩm và thực hiện các giao dịch mua bán. Chúng tôi chỉ cung cấp sàn thông tin sản phẩm, địa chỉ người bán cùng những vấn đề liên quan để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn và có được trải nghiệm mua sắm hài lòng và an toàn nhất.

Hay nói cách khác, website của chúng tôi sẽ là một sàn giao dịch thương mại điện tử tối ưu nhất dành cho khách hàng khi có nhu cầu, bằng cách chuyển nhu cầu mua hàng đến đúng đối tượng, là nơi trung gian hỗ trợ quy trình mua bán diễn ra thuận lợi nhất có thể.

Do đó, phương thức vận chuyển của từng mặt hàng phụ thuộc vào sự hỗ trợ của từng sản phẩm / cửa hàng và được thể hiện rõ khi khách hàng thực hiện giao dịch mua hàng.